Turnitin; İntihal Tespit Programı...

By bultenadmin on 22 April 2009

İntihal tespiti yapılmasına olanak sağlayan İnternet tabanlı Turnitin yazılım hizmetinin Üniversitemiz bünyesinde kullanımı için 2000 kullanıcılı lisansı satın alınmıştır. Üyesi olduğumuz Turnitin intihal tespit hizmeti üniversitemiz tarafından sınırlı sayıda (ödevi/makalesi yüklenecek öğrenci sayısı) kullanıcı hesabı lisansı ile alınmış olup, uygulamanın çok sayıda öğrencinin ödev hazırladığı derslerde kullanılması (Instructor tarafından çok sayıda öğrenciye hesap açılması) lisans sayısının kısa sürede tükenmesine neden olacaktır. Bu nedenle yazılım, tez, kitap ve süreli akademik yayınlarda yayınlanmak üzere yazılmış makaleler ve basılmaya aday çalışmaların kontrol edilmesi amacıyla kullanıma sunulmuştur. Bu hizmetin öğretim üyelerimiz tarafından kullanılabilmesi için, Turnitin servisine üye olunması ve "Instructor" tanımının yapılması gerekmektedir. Turnitin yazılımını kendisi ve öğrencileri için kullanmak isteyen öğretim üyelerimizin, swadminmetu.edu.tr adresine eposta göndermesi durumunda gerekli üyelik işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanacaktır. Söz konusu çalışmalarda, intihal tespitinin yapılabilmesi için, bu belgelerin Turnitin yazılımına, ilgili web sitesi üzerinden aktarılması gerekmektedir. Aktarılan belgeler, Turnitin arşivlerinde yer alan mevcut belgelerle (güncel web sayfaları, elektronik veritabanlarında yer alan dergi/makaleler, elektronik kitaplar, vb.) karşılaştırılmakta ve değerlendirme sonuçları bildirilmektedir. Konuyla ilgili tanıtıcı bilgilere http://www.turnitin.com/ adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.